I. Олон нийтийн санал буюу www.myf.mn сайтаар дамжуулан бүх нэр дэмшигч нар дээр санал авна.

II. Монголын Халамжлан Хүмүүжүүлэгчдийн Холбоо, Монголын Сэхээтний Холбоо, Их Монгол Хүүхдийн Холбооны удирдлагуудын саналаар 33 нэр дэвшигч

III. "Залуу удирдагч" сангийн Шагналтнуудын хорооны саналаар 21 нэр дэвшигч

IV. "Залуу удирдагч" сангийн Удирдах хорооны саналаар 13 нэр дэвшигч

V. МЗХ, Их Монгол Язгууртан ТББ-ын удирдлагын багийн саналаар 9 нэр дэвшигч тус тус шигшигдэнэ.

VI. Эцийн дүн гарахад дээрх байгууллагуудын санал адил тэгш 20% нөлөөлнө.

VII. Шилжилтийн 25 жилийн 2, 2017 оны бүтээгч 2 нийт 4н эрхэмийг заалнаас зочдын саналаар сонгоно

Бүтээгч улс төрч залуу -д өрсөлдөгч

Жавхлан

Б.Жавхлан

УИХ-ын гишүүн, Нутгийн Удирдлагын Дэд Хорооны Дарга

Саналын тоо: 1987

Ажил

№  

Хаана

Албан тушаал

Он

1

Монгол Улсын Их Хурал

Гишүүн

2016 - Одоо

2

Монголбанк

Тэргүүн Дэд Ерөнхийлөгч

2010-2016

3

Худалдаа хөгжлийн банк

Дэд ерөнхийлөгч

2006-2007

4

Худалдаа хөгжлийн банк

Үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал

2004-2006

5

Монголбанк

Хяналт шалгалтын газрын Ахлах хянан шалгагч

2000-2004

6

Монголбанк

ХААН банкинд Бүрэн эрхэт төлөөлөгч, Эрх хүлээн авагч

1999-2000

7

Монголбанк

Хяналт шалгалтын газрын Хянан шалгагч

1997-1999

Боловсрол

№  

Сургуулийн нэр

Хаана

Зэрэг

Мэргэжил

Он

1

Монгол улсын их сургууль, ЭЗС

Улаанбаатар

Бакалавр

Банкны эдийн засагч

1992-1997

2

Индианагийн Их Сургууль

АНУ

Магистр

Санхүү

2009

Уучлаарай, та санал өгсөн байна.
1 цагийн дараа дахин саналаа өгөөрэй.
Уучлаарай, санал өгөх ажиллагаа хаагдсан